Syyskokous 19.11.2018

Sääntömääräinen Syyskokous

Aika:              Maanantaina 19.11.2018, klo 18.00

Paikka:          Keilahallin kabinetti 108

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokoukselle
 • puheenjohtaja
 • sihteeri
 • kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 3. Vahvistetaan jäsen-, liittymis- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 4. Vahvistetaan Toimintasuunnitelma ja Talousarvio
 5. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
 6. Valitaan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 8. Päätetään liiton edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa liitto on jäsenenä
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Syyskokous 2018_kutsu